Regler för anmälan, betalning och avbokning.

Man anmäler sig till en resa genom att betala anmälningsavgift på 3000kr/pers. 

Vid avbokning fram till 61 dagar innan avresa kostar avbokningen 30 % av resans pris. 

Slutlikviden skall erläggas senast 45 dagar innan avresa. Vid bokning närmare än 45 dagar före resa betalas hela resan direkt.

 

Fram till 45 dagar innan avresan kan man avboka resan till en kostnad på 30% av resans pris.

44 - 21 dagar före avresa kostar en avbokning 50% av resans pris.

20 - 0 dagar före avresa kostar en avbokning 100 % av resans pris.

 

I samband med att man betalar anmälningsavgiften kan man också betala en avbeställningsförsäkring för 6% av resans pris som gör att man får nästan hela resan återbetald vid avbokning för t ex sjukdom, olycksfall etc minus en mindre avbokningskostnad. Läkarintyg erfordras.


Om vi som resebyrå avbokar resan på grund av oroligheter på resmålet eller på grund av för få deltagare så informerar vi resenärerna om detta senast 5 veckor före avresan. I sådant fall återbetalas hela den summa respektive resenär har inbetalt för resan.


Vi reserverar oss för prisändringar som ligger utanför vår kontroll, som kan bero på höjda flygpriser, flygskatter, valutakurser, tidsändringar etc. Vi reserverar oss också för mindre förändringar i programinnehållet samt eventuellt tryckfel i broschyren, samt om en grupp blir mindre än beräknat kan det hända att någon reseledare uteblir.


Vi reserverar oss också för att om en reseledare blir sjuk, eller drabbas av oförutsedda händelser som omöjliggör hans medverkan, då genomförs resan i första hand med annan reseledare.

Garantier 

Duveskogs Reseservice har ställt lagstadgade garantier till Kammarkollegiet för resorna enligt paketreselagen i Sverige. http://www.kammarkollegiet.se/