Resor till Israel

Resor till övriga världen

Våren 2019 

Israel 7 - 16 april

Göran Duveskog &

Birger Skoglund

Fullbokad.! Extra plats kan ev. ordnas.

Israel 28 april - 7 maj 

KG Larsson 

Jerusalem och bibelvecka

En plats kvar från Arlanda! 
Extra plats kan ev ordnas

Israel  29 april - 8 maj
Turid Andersen &

Torbjørn Arnesen

Israel 1-11 maj

Åsa Evegren och Monica Öholm

1 plats

Extra plats kan ev ordnas

Israel 9 - 17 maj
Tommy Karlsson &
Elisabeth Bergman-Karlsson

Guider: Joen Lindqvist & 

Göran Duveskog.

Boka senast 4 april