Regler för anmälan, betalning och avbokning.

Man anmäler sig till en resa genom att betala anmälningsavgift på 2500kr/pers. 

Totalpriset är fortsatt 6490 kr (enligt dagens flygpriser 23 feb, detta kontrolleras vid bokning att flygpriset fortsatt är detsamma)

Vid avbokning får man inget tillbaka på dessa 2500 kr.

Namnet måste redan vid bokning stämma överens med stavning enligt pass då det inte går att ändra stavning på biljetten efter att den är uttagen.


Slutlikviden skall erläggas senast 65 dagar innan avresa. Vid bokning närmare än 65 dagar före resa betalas hela resan direkt.


Fram till 65 dagar innan avresan kan man avboka till en kostnad på 2500kr.

65 - 35 dagar före avresa kostar en avbokning 3500 kr.

35 - 0 dagar före avresa kostar en avbokning 100 % av resans pris.


I samband med att man betalar anmälningsavgiften kan man också betala en avbeställningsförsäkring som gör att man får nästan hela resan återbetald vid avbokning för t ex sjukdom, olycksfall etc minus en mindre avbokningskostnad. Läkarintyg erfordras.


Om vi som resebyrå avbokar resan på grund av oroligheter på resmålet eller på grund av för få deltagare så informerar vi resenärerna om detta senast 5 veckor före avresan. I sådant fall återbetalas hela den summa respektive resenär har inbetalt för resan.


Vi reserverar oss för prisändringar som ligger utanför vår kontroll, som kan bero på höjda flygpriser, flygskatter, valutakurser, tidsändringar etc. Vi reserverar oss också för mindre förändringar i programinnehållet samt eventuellt tryckfel i broschyren, samt om en grupp blir mindre än beräknat kan det hända att någon reseledare uteblir.


Vi reserverar oss också för att om en reseledare blir sjuk, eller drabbas av oförutsedda händelser som omöjligör hans medverkan, så genomförs resan med annan reseledare.


Passett måste vara giltigt minst 6 månader efter hemresedagen. Vissa flygbolag släpper inte ombord passagerare om inte passett är giltigt minst 6 månader efter hemresedagen.

Garantier 

Duveskogs Reseservice har ställt lagstadgade garantier till Kammarkollegiet för resorna enligt paketreselagen i Sverige. http://www.kammarkollegiet.se/